Algemene Voorwaarden

Marieke Dekkers verplicht zich tot:

 • Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces;

 • Het bieden van een geschikte werkplek (indien van toepassing);

 • Het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt. Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces en keuzes;

 • Vertrouwelijkheid. Er is een beroepsgeheim en dat betekent dat er met niemand over de dingen die worden toevertrouwd wordt gepraat zonder dat daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de cliënt;

 • Het nakomen van gemaakte afspraken;indien Marieke Dekkers, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt;

 • Het hanteren van een afgesproken tarief gedurende de looptijd van het coachingstraject, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief kan worden geïndexeerd;

 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Marieke Dekkers, dan wordt in goed overleg naar een oplossing gezocht.

Marieke Dekkers stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • Het nakomen van gemaakte afspraken; indien de cliënt de afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt;

 • Het annuleren van een afspraak kan alleen kosteloos wanneer dat 24 uur of eerder voor aanvang gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht;

 • Tijdens sessies is de cliënt niet onder invloed van alcohol en/of drugs;

 • De gesprekken worden in overleg direct na de sessie contant voldaan of worden aan het eind van elke maand, door middel van een digitale factuur, in rekening gebracht;

 • Bij betaling per factuur wordt deze binnen 14 dagen na ontvangst voldaan;

 • Voor telefonische of emailconsulten, langer dan 10 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 10 min;

 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Marieke Dekkers, dan wordt in goed overleg naar een oplossing van het probleem gezocht.