Wat kun je doen als je vaak onrust voelt of het gevoel hebt dat je vastzit.

Vanuit mijn eigen ervaringen en die van anderen weet ik dat de neiging bestaat om (emotionele) pijn zoveel mogelijk te vermijden of te onderdrukken. Dit kan op allerlei manieren. Je blijft bijvoorbeeld druk bezig met van alles en nog wat, gaat maar door en hebt weinig aandacht voor jezelf en hoe je je voelt. Op zich prima overlevingstactieken. Echter eisen ze wel een flinke tol en de kans is groot dat het je op een bepaald moment opbreekt. Het lukt dan niet langer om de (onverwerkte) emoties volledig te onderdrukken. Je ervaart dan bijvoorbeeld veel onrust in je lijf en/of hoofd. Ook kan je het gevoel hebben dat je vast zit en dat er niets uit je handen komt of dat je je niet kunt concentreren.
Omdat het al je energie kost om je staande te houden, wordt het lastig om helder te denken. Het is dan erg moeilijk om boven je emotionele reactie (stress) en bijbehorende patronen (beschermingsmechanismen) uit te stijgen.

Als je dit voor jezelf herkent, wat kun je dan doen?
Een coach/therapeut op het gebied van emotionele intelligentie kan jou bewust laten worden van je patronen en onderliggende emoties. Dit leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Ook zullen handvatten worden aangereikt om het zelf te doorzien en anders te kunnen reageren en/of handelen. Het ervaren van dit proces is hierbij heel effectief is mijn visie.

Het kan in eerste instantie lastig zijn om dit alleen te doen, omdat je ooit een beschermingsmechanisme hebt ontwikkeld dat meteen in werking treedt zodra je in de buurt komt van de pijnlijke plek. Door in een veilige omgeving emoties als verdriet, boosheid of angst ervaren, ontdek je dat je deze emoties inmiddels kunt verdragen zonder dat je meteen in de verdediging hoeft te gaan. Dit geeft ruimte, meer vrijheid en zelfvertrouwen.

Als jij met emoties om kunt gaan en weet hoe ze voor je werken, hoef je er niet meer tegen te vechten of van weg te vluchten. Je houdt dan meer energie over en het geeft rust. Het is een bewustwordingsproces waarbij jij jezelf traint in het overstijgen van je emotionele reacties. Hier zijn verschillende technieken voor zoals Mindfulness Based Emotional Intelligence (MBEI) en HeartMath die je goed zelf kunt leren toepassen. Ook EMDR kan een goede optie zijn om emoties te verwerken, bijvoorbeeld als er sprake is van een trauma.

Het vraagt moed om de eerste stap te zetten. Dagelijks ontmoet ik mensen in mijn praktijk die deze stap gezet hebben en mij vertellen hoe blij ze zijn dat ze het gedaan hebben. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden en ervaren meer rust en zelfvertrouwen. En wat wil jij voor jezelf?