Wat als je in bepaalde situaties of relaties opmerkt dat het niet (meer) loopt zoals je zou willen of zoals je gewend bent.  In eerste instantie vraag je je wellicht af hoe dat komt. Maar is het niet interessanter om een manier te vinden om het anders te doen? Een weg te vinden waar je je wel goed bij voelt.

Naar mijn idee word je in zulke situaties of relaties uitgenodigd of uitgedaagd om te groeien en het onbekende te verkennen en er vertrouwd mee te raken.

De uitdaging bij nieuwe dingen leren is dat het met vallen en opstaan gaat. Je merkt regelmatig op dat je weer in je oude patroon vervalt en het kan aardig frustrerend zijn als je daarin vastloopt.

Om wat inzicht te geven in de fasen die je doorloopt als je jezelf nieuwe dingen aanleert, hierbij een overzicht.

Fase 1: onbewust ‘verkeerd’ doen: Je bent je in deze fase niet bewust van wat je ‘verkeerd’ doet.  Een voorbeeld hiervan is een vrouw die het idee heeft dat ze assertief is, maar regelmatig in een zin zegt “ik weet dat ik niet moet zeggen, maar..”

Zodra ze zich bewust is van het uitspreken van deze zin, belandt deze vrouw in fase 2: bewust ‘verkeerd’ doen. Ze hoort zichzelf nu elke keer deze zin zeggen. In het begin waarschijnlijk pas achteraf, maar dit opmerken gebeurt steeds sneller. Fase 2  is overigens meestal een wat frustrerende fase, want nu hoor je het jezelf elke keer zeggen of je ziet het jezelf weer doen. Zonder frustratie geen groei is een bekende uitdrukking. Wat je kan helpen is goed te weten wat het alternatief is, want dat brengt je in de volgende fase.

Fase 3: bewust ‘goed’ doen. Je bent je er nu van bewust wanneer je op het punt staat om in je oude valkuil te trappen en het ongewenste gedrag te vertonen. Inmiddels heb je een alternatief hiervoor en dat zet je op deze momenten in. De vrouw uit het voorbeeld zegt nu bijvoorbeeld “ik wil graag iets met je delen…” of laat de eerder genoemde zin weg en zegt gewoon wat ze wil zeggen.

En als je dat maar vaak genoeg doet kom je vanzelf in fase 4: onbewust ‘goed’ doen. Het gaat nu vanzelf goed, zonder er over na te denken.

Let op! Soms zijn oude patronen en oud gedrag hardnekkig. Ook al heb je inmiddels alle fasen doorlopen dan kan het toch voorkomen dat je terugvalt en je jezelf weer bewust wordt van iets waarvan je dacht dat je ervan af was. Besef dat het om gedrag kan gaan dat je jezelf al als kind hebt aangeleerd, bijvoorbeeld als iets je een bepaald gevoel gaf. Het heeft je zeer waarschijnlijk enorm geholpen toen. Je bent er zo vertrouwd mee geraakt dat je er in bepaalde situaties of relaties als vanzelf in terecht komt wanneer je dat gevoel weer ervaart. Toch zal je merken dat je steeds vaardiger wordt in het herkennen van je oude patroon/gedrag en sneller over kunt gaan naar het bewust ‘goed’ doen.

Heb compassie met jezelf. Het is dapper dat je je op nieuw terrein begeeft en het op een manier gaat doen die past bij wie je nu bent.